Wyszukiwarka
Newsletter

Źródło Życia Wprowadzenie do Ewangelii według Jana. Emmaus 4 (Mila 2)

Cena:15.00
Do koszyka

,,W Nim było życie..." Z wielką prostotą apostoł Jan rozpoczyna relację z życia Jezusa Chrystusa. Zdanie to odważnie głosi jedno z najbardziej znaczących twierdzeń z Ewangelii według Jana - że Jezus z Nazaretu jest Stwórcą i Źródłem wszelkiego życia. Pośród chorób i śmierci Jezus ukazuje się jako Źródło Życia, które zaspokaja fizyczne i duchowe potrzeby ludzi.

Studium pomoże Ci poznać i zrozumieć Jezusa Chrystusa, gdyż poznanie Jego to życie wieczne (Ew. Jana 17:3)

12 rozdziałów, 116 stron