Wyszukiwarka
Newsletter

Dobra nowina dla wszystkich-Wprowadzenie do Listu do Rzymian (Emmaus)

Cena:15.00
Do koszyka

Ewangelia jest dobrą nowiną , o tym, że Bóg posłał Jezusa, aby zajął się grzechem ludzkości. W liście do Rzymian
apostoł Paweł wyjaśnia Ewangelię jako Boży plan uwolnienia grzesznych ludzi od kary, od władzy i obecności grzechu
dzięki zastępczej śmierci Chrystusa. Włącz się do tego studium. Zobacz, jak Ewangelia zmienia wszystko.
Ten kurs jest częścią programu Drogi do Emmaus.